180 BERGENSESTEENWEG, 1600 SINT-PIETERS-LEEUW, BELGIUM
+32 (0) 493 941 861
SAV & Contact: info@medidentalshop.com

Privacybeleid

Dental Price and quality tested

MEDI DENTAL PROMOTION / MDP

UITTREKSEL uit de algemene verkoop-en leverings CONTITIONS-MEDI DENTAL PROMOTION SPRL  /  MDP

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van nr. 78-17 van 6 januari 1978, en van de GDPR op 25 mei 2018, heeft u het recht om de persoonsgegevens betreffende u te inspecteren, te corrigeren en te verzetten.

Artikel 1: reikwijdte van de algemene voorwaarden 

Met betrekking tot alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere verbintenissen tussen MDP en/of haar vertegenwoordiger (s) en de koper of opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de partijen.

Artikel 2: prijs

De op de website vermelde prijzen worden zonder BTW gehoord. Illustraties en specificaties kunnen niet-contractueel en onderhevig zijn aan wijzigingen.  

 Artikel 3: bestellingen

Bestellingen worden gemaakt via elektronische kanalen, Fax, SMS, mondeling (telefoon). Goud via de elektronische account van de klant (login)

Deze laatste ontvangt een samenvatting van de bedragen met BTW inbegrepen Zie belasting of extra transportkosten. De bestellingen worden gevalideerd door de elektronische betaling in prepaid, of post betaald vanaf het moment van verzending in onze voorwaarden en deadlines, rekening houdend met de verschillende gevaren. De koper ontvangt een kennisgeving van de orderbevestiging, en een kennisgeving van verzending per post in verzuim door SMS, of enige andere elektronische middelen zonder verplichtingen of dwang om dit te doen. Promoties en kortingen worden niet gecombineerd

Artikel 4: verzending/levering

Verzending en levering rekening houdend met mogelijke gevaren (waarvan) MDP kan niet worden gehouden (indien) verantwoordelijk. MDP neemt de verplichting van de levering door een dubbele presentatie van het perceel op het adres aangegeven door de koper, en de kwijting van de aansprakelijkheid bij de ondertekening van de ontvangst, elk defect moet onmiddellijk (worden) gemeld aan de vervoerder na verificatie van de aantal verpakkingen en/of eventuele verpakkingsfouten. Bij afwezigheid van de koper is redelijke gebreken. Tenzij schriftelijk anders vermeld, worden de opbrengsten op kosten en onder verantwoordelijkheid van de koper gedaan.

Minimum bestelling (MO) buiten België en binnen de Europese Unie: 250 euro. Levering niet inbegrepen.

Artikel 5: levertijd

Twee tot zeven dagen voor voorraad producten, of enkele weken en hangt af van de deadline van de fabrikant, in geval van overschrijding van het tijdstip waarop de koper zijn bestelling kan annuleren zonder enige vergoeding, zal de laatste storting worden terugbetaald na aftrek van eventuele kosten. Tenzij de overmaat is meer dan twee weken de gehele storting wordt terugbetaald door niet-bindende commerciële gebaar.

Artikel 6: betaling

De betalingstermijn zal niet langer zijn dan acht dagen op de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is vermeld,

Bestellen buiten België, maar op Europeesniveau;

Vooruitbetaling via IBAN Transfer voor verzendingen en leveringen. Bevestiging per e-mail.

Een post-Delivery Betalingsbeleid wordt toegepast op bekende MDP klanten voor wegwerp-en kleine apparatuur.

Maar voor het middelgrote en grote materiaal (eenheid…) Een aanbetaling van 50% wordt aangevraagd.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven eigendom van MDP op het volledige saldo van de factuur, in geval van niet-naleving van deze tijd de koper moet een boete van 10% te betalen met een maandelijks minimum van 250 euro, de producten in dit geval niet kan worden gehuurd of toegezegd , en de koper riskeert verdere compensatie aan MDP voor niet-naleving van de verplichtingen en verliest om het even welke vorm van onderpand.

De vennootschap profiteert van BTW-vrijstelling, tot nader order.

Onze eerste klant profiteert van deze vrijstelling, tot nader order

Artikel 8: garantie

We testen de kwaliteit van de aangeboden producten is ons verschil, een plus, maar de garantie niet verder reiken dan de toepasselijke garantie voorwaarden van de oorspronkelijke bedelaar. MDP is niet verantwoordelijk voor verborgen gebreken of gebreken. De garantieperiode begint bij ontvangst van de producten door de koper of door de door de koper aangegeven derde.

 Artikel 9: betaalde of terugbetaalde claims/garanties

Zichtbare en niet-zichtbare gebreken moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld aan MDP na hun ontdekking, en binnen twee weken na de levering van de producten. Claims moeten schriftelijk worden ingediend bij MDP met een volledige beschrijving van de gebreken, maar schorten de volledige betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijnen op. Na de claims niet het recht van de koper om zijn betalingen op te schorten.

Artikel 10: retourzending

Alleen producten die binnen 14 dagen in de geleverde staat worden geretourneerd en in hun originele verpakking door MDP worden aanvaard. Terug te keren naar de kosten van de koper, tenzij anders vermeld schriftelijk. Of de retourzending wordt gedaan naar de klantenservice (naverkoop) voorwaarden van de fabrikant.

Producten mogen alleen worden teruggestuurd naar het adres aangegeven door MDP, en nooit naar een ander adres.

Artikel 11: beperking van aansprakelijkheid

Noch MDP noch derden die betrokken zijn bij de realisatie of uitvoering van een overeenkomst zal aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, als gevolg van een link naar de overeenkomst die nadelig kan zijn voor de koper, ongeacht de omdat.  De koper behoudt MDP en zijn ondergeschikten van aansprakelijkheid in geval van schade veroorzaakt door het gebruik van MDP producten of diensten. MDP is niet verantwoordelijk voor de kosten en schade veroorzaakt door de actie van de koper of nalatigheid. Elke latere aansprakelijkheid, hetzij voor directe of indirecte schade, kosten en rente, is uitgesloten. 

Artikel 12: overmacht

 In geval van overmacht is het MDP ook toegestaan om zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk te verwerpen of de inhoud van de overeenkomst zodanig te wijzigen dat de realisatie mogelijk blijft (bijv. een gelijkwaardig product). In geen geval is MDP aansprakelijk voor een boete of vergoeding.

Artikel 13: ontbinding

In geval van niet-nakoming van de verplichtingen van de koper, het recht MDP kan het contract te beëindigen en schadevergoeding van de koper in aanvulling op de terugkeer van de apparatuur of geleverde producten, het niet-goedgekeurde materiaal geeft ook recht op vergoeding van de kosten gepleegd door MDP

Artikel 14: nominatief en beschermd bestand

Wij beschermen met onze middelen om het maximum van uw gegevens op het internet en de fysieke bestanden van het Internet

Artikel 15: conflicten

Elk conflict dat onder deze voorwaarden valt, zal worden onderworpen aan het besluit van de gewone rechter van de vestigingsplaats of van het arrondissement van het MDP, Brussel, Franstalig. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door de partijen.

 Artikel 16:

Of voor fabrikanten of kopers alleen Belgisch recht van kracht is in alle omstandigheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn. Het Belgisch recht is ook van toepassing op personen die een bestelling plaatsen buiten de Belgische grenzen. Elk conflict dat voortkomt uit of in verband met een aanbieding, overeenkomst of onderneming waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn en de interpretatie of realisatie ervan, mits de bepalingen van de wet zijn toegestaan, voorgelegd aan de legitieme rechtbank in de hoofdkwartier van MDP.

Artikel 17: aanvaarding van de algemene voorwaarden

Door het invullen van het bestelformulier en/of het versturen van een bestelling per post stemt de koper in met de algemene voorwaarden en stemt hij ermee in dat zij deel uitmaken van de koopovereenkomst tussen de koper en MDP.

 Artikel 18: wijzigingen van de algemene voorwaarden

MDP heeft het recht om de algemene voorwaarden en de inhoud van de website te allen tijde te wijzigen.

BRUSSEL 03/03/2017

MEDI DENTAL PROMOTIE/MDP.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wie we zijn

Het adres van onze website is: https://www.medidentalshop.com.

Gebruik van de verzamelde persoonsgegevens

Opmerkingen

Wanneer u een reactie achterlaten op onze website, de gegevens in de hoe vorm, evenals uw IP-adres en uw browser user agent worden verzameld om ons te helpen detecteren ongewenste opmerkingen.

Een anonieme tekenreeks die is gemaakt op basis van uw e-mail adres (ook wel hash genoemd), kan worden verzonden naar de Gravatar-service om te verifiëren dat u deze gebruikt. De privacy clausules van de Gravatar service zijn hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na het valideren van uw opmerking, uw profiel foto zal openbaar zichtbaar zijn naast uw reactie.

Medium

Als u een geregistreerde gebruiker bent en u afbeeldingen naar de website uploadt, raden wij u aan geen afbeeldingen te gebruiken die EXIF-gegevens van GPS-coördinaten bevatten. Bezoekers van uw website kunnen de locatiegegevens van deze afbeeldingen downloaden en uitpakken.

Contact formulier

Cookies

Als u een reactie op onze website, wordt u aangeboden om uw naam, e-mail adres en website in cookies te registreren. Het is alleen voor uw comfort, zodat u niet hoeft om deze informatie in te voeren als je drop een andere opmerking later. Deze cookies vervallen na een jaar.

Als u een account hebt en zich aanmeldt bij deze site, wordt er een tijdelijke cookie gemaakt om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Het bevat geen persoonlijke gegevens en wordt automatisch verwijderd wanneer uw browser wordt gesloten.

Wanneer u inlogt, zullen we een aantal cookies instellen om uw inloggegevens en scherm Voorkeuren op te slaan. De levensduur van een login cookie is twee dagen, dat van een scherm optie cookie is een jaar. Als u “Remember me” aanvinkt, wordt uw inlog cookie gedurende twee weken opgeslagen. Als u zich afmeldt bij uw account, wordt de aanmeldingscookie gewist.

Door een artikel te wijzigen of te publiceren, wordt een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens. Het toont alleen de ID van het item dat u zojuist hebt bewerkt. Het verloopt na een dag.

Ingesloten inhoud van andere sites

De artikelen op deze website kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. Video’s, Foto’s, artikelen…). Inhoud die van andere sites is geïntegreerd, gedraagt zich op dezelfde manier als de bezoeker naar die andere site ging.

Deze websites kunnen verzamelen van gegevens over u, gebruik van cookies, insluiten van derden tracking tools, het bijhouden van uw interacties met dergelijke embedded Content als u een verbonden account op hun website.

Statistieken en publieke statistieken

Gebruik en overdracht van uw persoonlijke gegevens

Opslagtijden van uw gegevens

Als u een reactie achterlaat, worden de opmerkingen en de metagegevens bewaard voor onbepaalde tijd. Dit staat u toe om de volgende commentaren automatisch te erkennen en goed te keuren in plaats van hen in de moderatie rij te verlaten.

Voor gebruikers die zich inschrijven op onze website (indien mogelijk), slaan we ook de persoonlijke gegevens op in hun profiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens op elk moment bekijken, wijzigen of verwijderen (met uitzondering van hun gebruikersnaam ICE). Site managers kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

De rechten die u hebt op uw gegevens in overeenstemming met de

Als u een account heeft of opmerkingen heeft achtergelaten op de site, vraagt u om een bestand met alle persoonlijke informatie die wij over u hebben, met inbegrip van degene die u hebt verstrekt aan ons te ontvangen. U vraagt ook om schrapping van uw persoonsgegevens. Dit houdt geen rekening met de gegevens die zijn opgeslagen voor administratieve, juridische of veiligheidsdoeleinden.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Feedback van bezoekers kan worden geverifieerd met behulp van een geautomatiseerde ongevraagde feedback detectie service.

Contact informatie

Meer informatie

Hoe wij uw gegevens beschermen

Procedures geïmplementeerd in geval van lekkage van gegevens

Diensten van derden die gegevens naar ons sturen

Geautomatiseerde marketing en/of profilering uitgevoerd met behulp van persoonlijke gegevens

Informatie weergeven met betrekking tot sectoren waarvoor specifieke regels gelden

You cannot copy content of this page